Sekapur Sirih

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Labbaik Allahumma Labbaik, Ya Allah kami datang memenuhi panggilan-Mu Ya Allah … Ya Allah, dikala panggilan-Mu dikumandangkan, Dikala hati ini telah Merindukan-Mu. Dan Dikala niat Hamba-Mu telah dicanangkan. Tiada seorangpun yang dapat menahannya … Dengan segala kekurangan kami Ya Allah.

Puji Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Shalawat dan Salam kita sampaikan kepada Rasullulah SAW. yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang.

Ibadah Haji adalah salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat muslim sekali seumur hidup. Dalam melaksanakan Ibadah Haji tentu harus dipersiapkan sedini mungkin, mengingat daftar tunggu yang cukup lama untuk mendapatkan porsi hingga 5 Tahun (Untuk Porsi Haji Khusus)

Untuk mencapai semua itu diperlukan keikhlasan niat, pengorbanan secara fisik dan materi. Kesiapan mental yang disertai dengan tawakal merupakan modal utama untuk mencapai Ridho Allah SWT.

Perkenankanlah kami “PT. AL AMSOR MUBAROKAH WISATA” sebagai biro perjalanan Biro Perjalanan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus Dan Umrah yang telah mendapatkan Legalitas dari Kemenag RI. Untuk menawarkan kepada anda Program Haji Khusu dan Umrah yang sesuai Tuntunan Sunnah Rasulullah SAW, Insya Allah kami berusaha untuk dapat melayani sepenuh hati para tamu Allah SWT. Amien Ya Robbal ‘Alamiiin ….

Wabillahittaufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Hormat Kami,

PT. Al Amsor Mubarokah Wisata

Management